Aanbevelen

Vacuümmachines


Bewaringsmethode waarbij een product in een luchtdichte verpakking wordt bewaard.

Door de omgevingslucht uit de verpakking te verwijderen (zuurstof + gewone gassen, waterstof, stikstof, enz.), verdwijnt het risico dat de voedingsmiddelen worden aangetast (oxidatie, groei van aerobe bacteriën).

Vacuümverpakking heeft tal van voordelen:

 

Vacuüm verpakken heeft tot doel vaste of vloeibare voedingsmiddelen in hun originele staat luchtdicht te bewaren gedurende een periode die varieert afhankelijk van het product.


Onze partner :

Onze partner befor